# ОТВОРЕНО МОЖЕ

Mеждукултурните седмици тази година се провеждат под мотото #отворено може.

Отвореността не означава произволност. В случая тoва  e открит призив за отворено общество, в което се спазват универсалните човешки права. Става дума за широкоспектърен граждански ангажимент и едно добро съжителство сред многообразието.

#отворено може -  се отнася към креативността и силата на нашето, изградено на базата на миграция, общество. Отвореността в сърцето и в духа направи възможно Германия да стане дом на мнозина имигранти и на техните потомци. За да може да възникне чувство за принадлежност, ca  неoбходими места, където хората да могат да се срещат и доверието да расте. Meстa kaтo международните седмици.

Като организатори на 34-те междукултурни седмици в Ландсхут, всички ниe работим заедно, за да направим възможно взаимното разбирателство, да намалим предразсъдъците и да защитим отвореното общество.

Радваме се, че дори при условия на пандемия, можем да ви предложим разнообразна програма: >

Поради настоящата ситуация може да възникнат краткосрочни промени в програмата, които ще бъдат обявени чрез уебсайта www.landshut-interkulturell.de.

Infos zu den IKW

34. Interkulturelle Wochen vom 17.9.21 bis 10.10.21

Hier gibt's das Plakat und den Programmflyer zum Download:

Organisation + Kontakt:
Haus International
Verband für interkulturelle Begegnung, Bildung und Beratung e.V.
Orbankai 3-4
84028 Landshut
Tel. 0871 31947480
www.haus-int.de

Diese Website verwendet Session-Cookies zur Sitzungssteuerung. Sie können die Speicherung der Session-Cookies ablehnen, womit jedoch Funktionen, die ein Login erfordern, nicht mehr zur Verfügung stehen.